I-praca

Praca Wojewodzki Urzad Ochrony

1-15 z 737 ofert pracy
Filtruj oferty pracy

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW SŁUŻBA CYWILNA - Kraków - 27.10.2020

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw zaopatrzenia w części zamienne oraz koordynacji gospodarki magazynowej w systemie SWOP w Wydziale Transportu KWP w Krakowie Zakres zadań wykonywanych na sta...

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Łódź - 27.10.2020

Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw nadzoru nad ośrodkami szkolenia i kursami w Wydziale Rolnictwa i TransportuZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad ośrodkami szkolenia ...

specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW SŁUŻBA CYWILNA - Białystok - 27.10.2020

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw do spraw bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzk...

informatyk

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW SŁUŻBA CYWILNA - Olsztyn - 27.10.2020

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk do spraw systemów teleinformatycznych w Sekcji Telekomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zarządzanie ...

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Poznań - 27.10.2020

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w PoznaniuWielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor w Oddziale w PoznaniuZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Kontroluje stan fitosanitarny roślin, produktów ro...

informatyk

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Warszawa - 27.10.2020

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:informatyk do spraw serwisu informatycznego w Biurze InformatykiZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wspiera technicznie użytkowników sprzętu informatycznego i urządzeń peryferyjnych w za...

Inspektor wojewódzki

nowa oferta
LUBELSKI URZAD WOJEWODZKI W LUBLINIE - Biała Podlaska - 27.10.2020

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki Miejsce pracy: Biała Podlaska Ogłoszenie o naborze Nr 69959 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wyko...

księgowy

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW SŁUŻBA CYWILNA - Lublin - 27.10.2020

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy do spraw płacowych Wydział Budżetu i Finansów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie list wynagrodzeń w systemie komputerowym rozliczanie...

Pracownik budowlany - cieśla, zbrojarz, ślusarz

nowa oferta
MOSTY KUJAWY - Gniezno - 27.10.2020

Firma budowlana specjalizująca się w generalnym wykonawstwie obiektów mostowych poszukuje kandydatów na stanowisko: 1. Pracownik budowlany – zbrojarz, betoniarz, cieśla, ślusarz 2. Pracownik budowlany niewykwalifikowany Miejsce pracy: teren budowy „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 wraz z wiadukte...

specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW SŁUŻBA CYWILNA - Rzeszów - 27.10.2020

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i zarządzania uprawnieniami do systemów teleinformatycznych Policji w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Rz...

starszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW SŁUŻBA CYWILNA - Rzeszów - 27.10.2020

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw ewidencji w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Planuje i koordynuje potrzeby finansowe w z...

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW SŁUŻBA CYWILNA - Łódź - 27.10.2020

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie wniosków w sprawach o udzielenie cudzoziemcom...

starszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW SŁUŻBA CYWILNA - Warszawa - 27.10.2020

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postępowania administracyjne oraz przy...

inspektor ochrony zabytków

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW SŁUŻBA CYWILNA - Biała Podlaska - 27.10.2020

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw inspekcji zabytków nieruchomych Delegatura WUOZ w Białej Podlaskiej Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie dzia...

główny specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Poznań - 27.10.2020

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w PoznaniuWielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista w Wydziale PrawnymZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:kształtowanie wizerunku Wojewódzkiego Inspektoratu w środkach maso...

© 2020 I-praca
Page load: 0,0496 s