praca, oferty pracydodaj CVmój profilKarieraKatalog Firm
dla pracodawcy
 Subskrypcja ofert pracy
Aby otrzymywać aktualne oferty pracy prosto do swojej skrzynki pocztowej skorzystaj z naszej subskrypcji:
email:
Zapisz Wypisz
 linki

regulamin

Regulamin świadczenia usług przez Wilson Management
w Internetowym Portalu Pracy

ostatnia aktualizacja: dnia 16 lipca 2009 r.

§ 1.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną poniższy dokument zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy.
  2. Usługodawcą jest Wilson Management, ul. Chociszewskiego 27, 62-200 Gniezno. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta miasta Gniezna, numer: 010372.
  3. Regulamin dotyczy Internetowego Portalu Pracy, znajdującego się pod internetowym adresem: http://www.i-praca.pl zwanego dalej również Portalem.
   Kontakt: biuro@i-praca.pl.
   Wilson Management posiada certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy potwierdzające wpis do rejestru agencji zatrudnienia:
   1. nr 5744
  4. Usługobiorcą (zwanym dalej również Użytkownikiem) jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  5. Regulamin Portalów udostępniony jest dla wszystkich Użytkowników nieodpłatnie, pod internetowym adresem: http://www.i-praca.pl/praca/regulamin.html.
  6. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich wprowadzenia.
  8. Logowanie, rejestracja i korzystanie z Portalów, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie tej czynności.
  9. Użytkownik każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z Portalów powinien się zapoznać z Regulaminem.

  § 2.

 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Zbieranie danych osobowych osób poszukujących pracy.
  2. Udostępnianie powyższych danych potencjalnym pracodawcom (zainteresowanym firmom).
  3. Zbieranie ofert pracy oraz udostępnianie ich Usługobiorcom.
  4. Wysyłanie ofert pracy drogą elektroniczną zarejestrowanym użytkownikom, którzy wyrazili chęć subskrypcji, według kryteriów przez nich określonych.
  5. Zbieranie danych osobowych w celach rekrutacji (m.in. listów motywacyjnych, CV) na zlecenie firm trzecich.
  6. Publikacja, prezentowanie i rozpowszechnianie w ramach Portalów, informacji na zlecenie firm trzecich.
  7. Doradztwo personalne.

  § 3.

 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Wymagania techniczne niezbędne do pełnej współpracy (korzystanie, rejestracja) z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. Komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka).
   2. Przeglądarkę obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą.
   3. Przeglądarkę obsługującą javascript z włączoną ich obsługą.
   4. Posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.
  2. Zasady korzystania z niepublicznej części Portalów:
   1. Aby móc skorzystać z publikacji CV, subskrypcji, publikacji ogłoszeń, umieszczania wizytówek oraz aby uzyskać dostęp do bazy CV należy się zarejestrować.
  3. Rejestracja jest jednoznaczna:
   1. Z akceptacją Regulaminu,
   2. Zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę,
   3. Zgodą na otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy, jego partnerów handlowych oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów trzecich.
  4. Odpowiedzialność:
   1. Za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w formularzach rejestracji CV, rejestracji firm, subskrypcji oraz formularzach publikacji odpowiada osoba lub firma umieszczająca te dane.
   2. Usługobiorca nie może przekazywać za pomocą Portalów treści o charakterze bezprawnym.
  5. Poszczególne usługi Portalów świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Usługodawcy.
  6. Usługi świadczone na rzecz osób poszukujących pracy świadczone są zawsze bezpłatnie zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (wraz z późniejszymi zmianami ustawy).
  7. O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia usługodawca będzie informował na łamach Portalów, oraz w miejscu usług płatnych.
  8. Usługodawca ma prawo do usuwania lub blokowania kont bez podania przyczyny.
  9. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   1. Warunkiem niezbędnym do umieszczania CV w bazie, subskrypcji ogłoszeń, dostępu do bazy CV oraz publikacji ogłoszeń jest rejestracja.
   2. Usługobiorcy korzystający z publikacji CV oraz subskrypcji po zalogowaniu na łamach Portalu mają możliwość do całkowitego usunięcia danych podanych w formularzach rejestracyjnych bądź do ich edycji.
   3. Usługobiorcy korzystający z dostępu do bazy CV oraz publikacji ofert pracy mają możliwość edycji danych bądź ich usunięcia po wysłaniu drogą elektroniczną stosownej informacji.
  10. Tryb postępowania reklamacyjnego:
   1. Usługobiorca ma prawo do reklamacji.
   2. Reklamację należy w formie elektronicznej przesłać na adres: biuro@i-praca.pl
   3. Usługodawca ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji.
  11. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  12. Warunki świadczenia informacji handlowej drogą elektroniczną:
   1. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.


© Wilson Management Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Internetowym Portalu Pracy - i-praca.pl - bez zgody właściciela zabronione.
Ochrona prywatności - Regulamin - Kontakt - www.i-praca.pl
Oferty pracy - Praca w Polsce i za granicą, baza CV - Internetowy Portal Pracy