praca, oferty pracydodaj CVmój profilKarieraKatalog Firm
dla pracodawcy
 Subskrypcja ofert pracy
Aby otrzymywać aktualne oferty pracy prosto do swojej skrzynki pocztowej skorzystaj z naszej subskrypcji:
email:
Zapisz Wypisz
 linki

kariera

Co to jest Curriculum Vitae i jak je napisać?
Skrót CV pochodzi od łacińskiego Curriculum Vitae - przebieg życia (łac. curriculum bieg, tor gonitwy, rydwan) - spopularyzowana przez ogłoszenia firm międzynarodowych, forma życiorysu zawodowego, sporządzonego według określonych zasad (forma bezosobowa, układ sformalizowany).
Zadaniem Twojego CV jest skłonienie czytającego do zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną.
do góry

 

Potencjalny pracodawca w czasie rekrutacji przegląda bardzo wiele CV, dlatego też pisząc CV postaraj się o staranny, schludny i oczywiście czysty wygląd. Musi ono pociągać wizualnie, być łatwe do przejrzenia i wywoływało wrażenie uporządkowanego zestawienia najważniejszych informacji.
Pamiętaj!

• Pisz starannie, schludnie i czysto.
• Wytłuść najważniejsze informacje.
• Postaraj się, aby Twoje CV wyróżniało się.
• Sprawdź, czy nie ma w nim błędów ortograficznych.
Całość napisz czytelną czcionką. Rozbijaj tekst nagłówkami i śródtytułami, używaj wcięć przy wyszczególnianiu punktów, wytłuść najważniejsze informacje czcionką. Zamiast zdań rozwiniętych używaj równoważników zdań. Nigdy nie należy pisać na obu stronach kartki - w znacznym stopniu utrudnia to czytanie.
Pisząc swoje CV zwróć uwagę na ewentualne błędy ortograficzne, gramatyczne czy stylistyczne a także na literówki. Życiorys zawierający błędy, może od razu zniechęcić do Ciebie przyszłego pracodawcę.
Pierwsze wrażenie uzależnione jest nie od treści Twojego CV, lecz od jego wyglądu.
do góry

 

Pisząc swoje CV, powinieneś dostosować go do wymagań przyszłego pracodawcy. Podkreślić atuty, które mogą być cenne na stanowisku, o które się starasz. Dobrze napisany życiorys może stać się narzędziem marketingowym.
Należy postawić się na miejscu przyszłego pracodawcy. Interesuje go nie tylko to czego uczyłeś się w szkole czy na studiach. Interesuje go także to co potrafisz, Twoje zainteresowania, uzdolnienia itp. Niezależnie o jakie stanowisko się starasz, pewne informacje muszą się znaleźć w Twoim CV.
Pamiętaj!

• Informacje zawarte w CV muszą być prawdziwe.
• Zachowaj wyraźny podział tematyczny.
• Pisz zwięźle i krótko.
Są to:
 • Dane osobowe,
 • Wykształcenie,
 • Doświadczenie zawodowe,
 • Dodatkowa działalność,
 • Umiejętności i kwalifikacje,
 • Zainteresowania.
do góry

 

Do danych osobowych zalicza się:
 • Imię i nazwisko - w takiej kolejności,
 • Data urodzenia,
 • Miejsce zamieszkania,
 • Numer telefonu - koniecznie aktualny,
 • Adres email - koniecznie aktualny,
 • Zdjęcie - możesz je dołączyć ale nie musisz. Jeżeli się na to zdecydujesz, umieść je w prawym górnym rogu.
Pamiętaj!

Pracodawca nie ma prawa wymagać od nas informacji dotyczących:
• stanu cywilnego,
• faktu posiadania dzieci,
• służby wojskowej,
• wieku,
• warunków zamieszkania (pochodzenia społecznego),
• wyznawanej religii,
• dołączania fotografii.
Niedopuszczalne jest umieszczanie zdjęcia np. z imprezy imieninowej czy z wakacji. Zdjęcie powinno być formatu legitymacyjnego. Jeśli wysyłasz swoje CV drogą pocztową nie dołączaj go przy pomocy spinacza, gdyż może ono zaginąć.
do góry

 

Kolejnym działem, który musi się znaleźć w Twoim CV jest wykształcenie.
Przy wymienianiu w życiorysie ukończonych szkół obowiązuje chronologia odwrotna. Jeżeli masz ukończone studia, nie musisz pisać, że ukończyłeś szkołę średnią, chyba że wyróżnia się ona czymś szczególnym (byłeś laureatem olimpiad, dostałeś jakieś wyróżnienia, było to technikum, w którym otrzymałeś np. tytuł technika itp.). Szkoły podstawowej nie wymienia się w CV.
Wymieniając uczelnie, którą ukończyłeś podaj:
 • Nazwę uczelni,
 • Datę obrony pracy dyplomowej (planowany termin obrony), ewentualnie temat pracy dyplomowej,
 • Nazwę wydziału,
 • Ukończony kierunek, ewentualnie specjalność.
Tutaj również wymień wszystkie kursy, szkolenia i staże, które odbyłeś, i które związane są z Twoim zawodem.
do góry

 

Następnie należy w CV opisać doświadczenie zawodowe.
W tym wypadku również obowiązuje zasada odwrotnej chronologii. Należy uwzględnić:
 • Dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • Nazwę firmy,
 • Stanowisko,
 • Krótki opis zakresu obowiązków lub też zdobytych umiejętności,
W przypadku bardzo bogatego doświadczenia zawodowego nie musisz wymieniać wszystkich miejsc pracy, lecz tylko te, które najbardziej wiążą się ze stanowiskiem, o które się ubiegasz.
do góry

 

Opisując działalność dodatkową uwzględnij udział w konkursach, przynależność do różnego rodzaju organizacji i stowarzyszeń (np. studenckich).
do góry

 

Również ważnym elementem Twojego życiorysu są umiejętności i kwalifikacje. Tutaj możesz uwzględnić:
 • Znajomość języków obcych - opisz stopień znajomości w mowie i piśmie. Jeżeli posiadasz certyfikat potwierdzający Twoją znajomość języka koniecznie to dopisz,
 • Znajomość obsługi komputera - wymień programy jakie potrafisz obsługiwać oraz stopień ich znajomości,
 • Posiadanie prawa jazdy,
 • Posiadanie uprawnień (np. projektowych) i inne.
Pamiętaj!

CV nie zawierające klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie może być wykorzystane, ponieważ łamane jest prawo.
Nie zapomnij w stopce umieścić klauzuli o zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: "Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883)."
W życiorysie należy także wspomnieć o swoich zainteresowaniach oraz ewentualnych referencjach, które można dostarczyć na życzenie przyszłego pracodawcy.
wstecz · do góry

 © Wilson Management Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Internetowym Portalu Pracy - i-praca.pl - bez zgody właściciela zabronione.
Ochrona prywatności - Regulamin - Kontakt - www.i-praca.pl
Oferty pracy - Praca w Polsce i za granicą, baza CV - Internetowy Portal Pracy